Dzieci listy piszą

"Dzieci listy piszą" - to projekt edukacyjny, którego celem było integrowanie społeczności dzieci i młodzieży polskiej w Polsce i na świecie. Autorka i koordynatorka projektu, Agata Zakrzewska-Okrojek, chciała stworzyć przestrzeń do rzeczywistej relacji pomiędzy uczniami szkół polonijnych a uczniami z Polski. Dzięki temu mogły poznać się i podzielić swoimi przeżyciami oraz nawiązać nić porozumienia :) Ich listy miały realnych odbiorców – uczniów szkół w różnych zakątkach świata! Koniec z pisaniem do wymyślonego kolegi!

Na czym polegał projekt?
Podczas grupowych lekcji uczniowie SPK w Kairze pisali listy świąteczne z elementami opowiadania, opisu przeżyć wewnętrznych, zaproszenia i ogłoszenia. Młodsze klasy dopiero poznawały formę listu, starsze grupy musiały ją sobie odświeżyć. Po części przygotowawczej zabraliśmy się do pracy. Był to czas intensywnego dzielenia się przeżyciami i doświadczeniami związanymi z przerwą zimową. Wielu uczniów pisało o tym, jak przygotowują się do świąt, a potem jak je spędzają, co robią, jakie są tradycje w ich rodzinie i wśród przyjaciół. Kilkoro uczniów, choć sami nie obchodzą Świąt Bożego Narodzenia, przedstawiło jak wygląda czas świąteczny w Egipcie, a jak oni z kolei świętują Urodziny Proroka, które w tym roku wypadły 1 grudnia.

Na koniec uczniowie dodali swoim listom świątecznego uroku, a także zaadresowali koperty do kolegów (naszym partnerem była Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego BBTS, do której uczęszczają sami chłopcy).

Z niecierpliwością czekaliśmy na odpowiedź, która przyszła do nas już po świętach. Mogliśmy dowiedzieć się, jakie tradycje świąteczne są celebrowane wśród uczniów z Polski, które zwyczaje są podobne do tych znanych nam w Egipcie czy też świętowanych z rodziną w Polsce. Mogliśmy doświadczyć tego, że choć dzieli nas odległość geograficzna, to mamy ze sobą wiele wspólnego, łączy nas nie tylko język, ale wiele wspaniałych tradycji, które nawet poza granicami Polski staramy się pielęgnować.

Monika Mucha El-Serougi